Video Tvorba

Decendron 7

07.02.2022

Dnes je den jen tvůj. Tichem... Ústupem... Pomořením se do sebe... získáš pravé pochopení toho, co jest. A kdo jsi. Tvoje vyšší Já se na tento den nesmírně těší. Dopřej si vše, co žádá... Pro tebe je dnes dovoleno vše s láskou. Dopřej si dnes péči o tělo. Péči o sebe sama. Dopřej si klid a meditaci. Protože právě dnes...

Decendron 4

15.01.2022

Vše, co se dnes odehrává, bude mít v budoucnosti odezvu. Hádka povede k rozchodu... ale také nezištná pomoc přinese velkou odměnu. Rozhodnutí má dnes velkou váhu a vliv pro tvůj další krok. Dnešek je jako velká kauzální křižovatka! Je jen na tobě, jestli ztratíš, nebo získáš.

Decendron 2

20.06.2021

Dnešek se pojí s Vašimi bývalými životy, dosavadními zkušenostmi a znalostmi. Nese se vstupem duše do duality. Spojení mužské a ženské podstaty zesílil na maximum. Dnešní energie je taky spojená se přijmutím majetku a financí. Ukotvěte materii v dualitě.

Decendron 8

15.06.2021

Energie dneška přináší vášeň i odpor. Dnes jsou příznivé podmínky k opuštění všeho, co ve svém životě nenávidíte. Pusťte to, ať si to najde svoji cestu a děje se mimo Vás. Dnes pracujte, tvořte, mluvte jen s energií zbožňovanosti. Vše ostatní ať je jen pozorované.

Den 10, nebo také den první, od nuly zpátky k jedničce, cyklus znovuzrození. Znovu přišel den čistých emocí, den naplněný city. Vztek, zlost či smutek není ničím jiným než nedostatkem lásky. Tento krásny den nám připravil důležité zkoušky... zkoušky pravé lásky a pochopení. Znovuzrození sebe sama, znovuzrození cyklu- posvátniho kruhu. Začnete...