Symbolika Dubu

25.10.2021

Symbolika mocného stromu Dubu

Dub je tradičně zasvěcen hromovládcům jako je slovanský Perun, baltský Perkun či germánsky Thór. V severské mytologii byl tento strom zasvěcen také bohu Ódinovi. Tento strom naši předkové uctívali nejen v Europě, ale i v Indii. Keltský kněží měli v oblibě provádět posvátné obřady právě v dubových hájích. Tam konali své slavnosti, a vysoce si cenili jmelí, které v korunách rostlo.

Dubu a jeho dřevu či listí byly přikládány magické vlastnosti jako ochrana domů před hromem; pálení dubového listí mělo přivolávat vítr, dubové věnce zavěšené na kravské rohy měly dobytku zajistit sílu a zdraví. Taktéž bylo dubu užíváno v magickém léčitelství, například věšením věcí nemocného na strom či zaklínáním nemoci do něj. Často byl dub vysazován při narození dítěte, především chlapce.