Decendron a severské runy

13.04.2021
Decendron je Strom života. Toto učení se zabývá převážně duší. Protože je duše sama o sobě bezpohlavní, používají tento systém ženy i muži. Toto učení je možno označit za nejpřirozenější cestu k rozvoji vědomí. Viditelná a neviditelná příroda je v jejím vývoji přijímána jako vzor. Tento vývoj běží podle zákonu analogie na všech úrovních zároveň. 


Severské runy vznikli z ,,kabalistického´´ stromu života. Jejich skutečný  původ byl právě v této souvislosti poprvé odhalen. Dlouho před tím, než byly využívány jako písmo, představovaly obrazy sil a energetických spouštěčů pro rozvoj duše. V neposlední řadě poznáváme skutečně metody runových věšteb a práce s nimi.  Zjistíme, že ezoteričtí runologové v posledních 150 letech žili v omylu, a zřejmě je tomu tak i dnes. V tomto učení byla proto respektována jen opravdu vědecká díla o runách. Mnohé runové památky naší minulosti jsou uváděny jako zcela neutrální. Existují opatrné pokusy písmo rozluštit a nevědecké spekulace jsou opomíjeny. Skoro všichni vědečtí runologové, kteří nepropadli lidovému blouznění posledních let, vykonali v tomto ohledu skvělou práci. Učí se tady skutečnému významu run a také způsobu zacházení s nimi.
Mnohé rozvinuté kultury minulosti mají kabal jako nejniternější základ. S úžasem můžeme zjistit, jak mnohé tradice a způsoby chování naší dnešní doby se zakládají na tomto starém a přeci nadčasovém učení. 


Jako u nějaké květiny, která potřebuje k růstu jen správné podmínky, probíhá vývoj i u člověka. Naše bytost se individuálně rozvíjí přirozeným způsobem, a jako u růže, která vyvíjí i trny na svou obranu, nejsme už bez ochrany vydání na pospas problémům, které vyplívají ze vztahů k našemu prostředí. Stále více se objevují netušená nadání a okultní schopnosti jako jasnozření, telepatie a pod., aniž by je člověk očekával nebo se o ně přičinil, nejdříve zcela tiše a nenápadně, pak stále silněji.