Čo je číslo duše

08.04.2021

Podľa prastarého učenia hyperborejcov, existuje 9 typov duše. Nachádzajú sa v našom vnútornom energetic. systému tiel približne na úrovni čakier. Kabalistický strom života duše a má 10 centier. Centrum duše, centrum hmotného sveta duality, centrum dynamiky a dejou, centrum karmického zásobníka, centrum harmónie, centrum osobnej sily, centrum ega a vyžšieho JA, centrum Eros, centrum rozumu a centrum citov.

Pri novej inkarnácii, u narodenia duša získa (tak povediac do vienka) viac darov. Prvý počiatočný a ten  najzákladnejší je jeden z typov duše, čiže presne stanovený dátum s tzv. datumovým číslom. (Ako sa dá vypočítať datumové číslo-číslo duše, rozpíšem nižšie). 

Ďalším darom je krajina či štát, v ktorom sa osoba narodí. Výchova štátu pôsobí na osud jedinca, a jeho vzorce, dogmy i presvedčenia. 

Tretím veľmi silným faktorom je rodina, do ktorej sa inkarnuje. Rodičia, matka aj otec, akýmkoľvek správaním ovplivňujú to, ako začne osoba vnímať svet rodiny a sveta všeobecne. Vačšinou obaja rodičia majú rôzne názory a hlboko zakorenené presvedčenia o výchove malého a niekedy i bohužiaľ dospelého dieťaťa. Výchovné vzorce od rodičov, štátu, učiteľov, čiastocne i z okruhu priateľov, to všetko sťažuje človeku byt sám sebou, mať svoje názory a milovat sám seba. Takéto výchovné vzorce vplívajú na energetické prúdenie medzi centrami navzájom a tým sťažuje život. Človek ľahko preberá presvedčenia druhých, prejavuje sa ako niekto iný, žije podľa predstáv iných ľudí. To ale komplikuje cestu ku šťastiu. Každý z nás má vlastné predstavy o šťastí, o harmónii, pre každého platí niečo iné. Sme individualita, sme jedinečný, sme osobnosti. Nájsť v sebe sám seba, plávať životom učenia, naberať skúsenosti, a hlavne objaviť zmysel života osobného šťastia a žiť to, je dôležité. 

Štvrtým faktorom pôsobiacim na osud a vlastnosti inkarnovanej osoby je jej meno. Každé písmenko v mene je ako mantra pôsobiaca na centrá energetického systému a na ich správne fungovanie. Rozbor mena pomôže nájst rôzne bloky, postup, odhaliť čiastočne osud, i úlohy existencie. Ak nastane v živote človeka zmena mena, nastane i zmena osudu. Preto sa v dávnych dobách a verím že i v niektorých miestach zeme v dnešnej dobe berie zväzok manželstva za posvätné hlavne pre ženu. Žena vačšinou mení celé svoje priezvisko za manželovo a tým získa inú energiu, iné vibrácie, nastane zmena osudu a i vlastností osobnosti. Myslím, že každá vydatá žena by o tom mohla porozprávať svoju jedinečnú skúsenosť. 

Ďalším dôležitým faktorom je výber náboženstva, či ne/viery. Duša sa inkarnuje do života s nejakým náboženstvom, ne/viery, budhizmu atď. cielene k získaniu mystického pochopenia symbolov v ľudských osobách v roli duchovných lídrov ( Eliáš, Odin, Kristus, Budha...), označovaných za svätých z doby ich fungovania, či v neskoršej dobe. Keď sa duša spolu s fyzickým telom dostane na úroveň mystika, je pre ňho veľmi zložité popísať (nájsť správne slová) svoj stav, zážitok, i vnímanie svojho vlastného mystického sveta iným osobám, ktoré majú samozrejme iné dogmy a celkom odlišné vnímanie mystiky. Práve vďaka výberu svojho náboženstva a ne/viery.

Všetky tieto faktory spôsobujú to, že na svete neexistujú dvaja úplne rovnaký ľudia. Číslo duše určí, aký počiatočný zámer má každá inkarnovaná duša. Dá sa podľa výpočtu numerólogie zistiť,  ako danému človeku bude fungovať čokoľvek. Či je to materiálna, hmotná záležitosť, karmické vyrovnanie, vzťah k sexualite, problém s egom alebo s harmonizáciou atď.

Ak človek rozumie analógii vesmíru, ako vesmír a božské sily fungujú, ľahko pochopí spojitosť ,,prečo sa deje to, čo sa deje´´, že všetky duše sú vzájomne pospájané jednou veľkou pavučinou, sú jedno. Pochopí, že všetko čo sa nám deje, je naše učenie i zrkadlom toho, čo máme v sebe opraviť. Podstatou bytia je láska, odpustenie a úprimná pokora. Sme milujúce tvorivé bytosti. Zvedavé a priebojné.

Výpočet čísla duše: 

Vezmime si napríklad datum narodenia 11.05.1985. Číslo duše je 3. Docielili sme to spočítaním všetkých čísiel a i čísla výsledného. 1+1+5+1+9+8+5=30 a 3+0=3