Čakry a jejich energie dle prastarého učení

28.05.2022
Na úrovni korunní čakry sídli duše. Všechny vzpomínky a zážitky se ukládají do této úrovně a u vzpomínání si, se díváme z této výšky na okolí i sebe. Z pozice královské koruny nebo glorie s průměrem cca 40 cm.

 

Na úrovni čakry třetího oka sídlí naše zkušenosti a tvorba reality. Nevidíme očima, ale třetím okem. Nepřemýšlíme mozkem, ale hledíme na zkušenosti a vytváříme děj-realitu, nápady, většinou se jeví jako logické a to z důvodu původu holografických na sebe navazujících zkušeností.

 

Na úrovni krční čakry sídli naše karma, kauzalita, energie pro pohon události na základe minulosti, lineární minulosti založené na logických pochodech zkušenosti z výše posazené energetické čakry oka. Nejsilnější karmou je slovo, slovo je uříknutí, kletba, báseň, vyznání, pomluva, chluba... Spouští kauzalitu, impulz ke karmě. Slovo je Bůh. Nejposvátnější prvotní energie v lidské podstatě. Pravda ve slově je nejvyšší úkol tohoto energetického zdroje.

 

Na úrovní srdeční čakry sídli naše osobní síla a zároveň i pra-řád počátku existence naši duše. Harmonie a řád jde ruka v ruce. Proč na úrovní srdce? To všichni víme/cítíme. Když je srdce zroněné, nemá odpuštěno, není svobodné, nemůže se projevit osobní síla jedince ani opravdový život-naplňující řád. Tohle čakrové místo má svoji inteligenci. Proto někdo říká, že srdce má svůj rozum.


Na úrovni solaru je naše . Čím víc se projevuje, tím víc jsme my my. Není to sila, je to ego. Ale přímá spojitost tam je. Vlákno je přímé. Vše Já je ego.


Na úrovní sakrální čakry se nachází zdroj všech závislostí, možnost programování lidské bytosti ve fyzickém těle. Nejnižší úroveň, nejkřehkejší na psychický dotek. Ne myšlení v mozku dělá psycho stavy, stavy mimo normálu, ale toto centrum. Tady dřepí naše křehká moudrost a posvátna energie sexuálního spojení. Která je tak lehce napadnutelná. Z úrovně závislosti, vášně, chtíče, je naše lidské tělo, i všechny vyšší čakry programovatelné.

 

Úroveň kořenové čakry je spojena s emocí, citem, láskou, vztekem, smutkem.... spojuje se přímo s korunní čakrou a duší vnější cestou kolem energetického vajíčka. (VORTEX?) Proto duše komunikuje přes emoce. Proto naši předkové říkali: vydupej zlost!, pochoduj!... spoj se se zemí... Protože: uvolnit, uzemnit. vyventilovat to jde jenom přes emoce.

. . . . . . . . 

Rozbor všech Vašich energetických  center dle datumu narození jen osobní konzultací. Daniela Popiková, kontakt:  klik

. . . . . . . .