BELOBOG

04.03.2023

Význam ochranného symbolu BELOBOG – (BieloBoh):

Slovanský védický symbol BieloBoha (Belobog) – stvoriteľa svetla, boha dobra, šťastia, odvahy, zosobňuje deň a jarnú oblohu. Toto znamenie bude vždy prinášať prosperitu a dostatok (zabezpečenie, financie, pohodu, šťastie). Belobog – znamenie dobra a prosperity, udržuje prostredie preč od hádok a vytvára harmóniu v rodine. Vedie "stratených" ľudí po spravodlivej ceste. Boh milosrdenstva, zdravia a duchovného bohatstva. Boh získavania poctivého materiálneho bohatstva. Boh skutočnej radosti a detského smiechu. On je ten, ktorý vedie Dušu k prameňu. Používa sa na dosiahnutie blaha spravodlivým spôsobom, v stave optimizmu, na duchovné praktiky, osvietenie, rozjímanie, transformáciu.