Autosugescí ke šťastnému životu

20.09.2023

Autosugesce je práce s podvědomím. 

Jak zvolit formulku? Musí být bezpodmínečně pronášená v rozkazovacím způsobu v přítomném čase. Nebylo by správné říkat například ,,Přestanu kouřit´´ nebo ,,Přestanu pít´´ nýbrž formule musí správně znít ,,Nekouřím´´ ,,Nepiji´´ a nebo ,,Nemám chuť ke kouření´´ ,,Nemám chuť k pití´´ zcela podle toho, co si chceme odsugerovat nebo vsugerovat. Klíč k sebeovládání je v přítomném čase a rozkazovacím způsobu vždy a v každém ohledu si to musíme uvědomit, chceme-li při ovlivňování podvědomí mít úspěch. Nejspolehlivěji a nejpronikavěji pracuje podvědomí v noci když spíme. Ve spánku je práce normálního vědomí zastavená a činnost podvědomí převládá. Proto je doba kdy se dostavuje ospalost a kdy se hodláme uložit k odpočinku nejvhodnější pro vštěpování sugestivní formule, ale právě taky ráno hned po probuzení, kdy je tělo v jakémsi polospánku. Proto nikdy nesmíme usínat s myšlenky nepříznivě působících na náš život.

Dříve než se rozhodnete autosugesci provádět, pořiďte si růženec nebo náramek MÉM. Musí mít ale 40 větších uzlíčků nebo korálků. Táto malá pomůcka pro autosugesci slouží výhradně k tomu, abyste při opakování sugestivní formule nemuseli počítat a neodvraceli tím pozornost. Tato pomůcka vám ale také pomůže zjistit kolikrát jste během meditačního nebo koncentračního cvičení odbočili. Při každém přerušení posuňte jeden korálek zpět.

V praxi se provádí autosugesce velmi jednoduchým způsobem. Jestliže jste své přání vhodně zformulovali se zřetelem na rozkazovací způsob a přítomný čas například: ,,Je mi každým dnem lépe´´ nebo ,,Jsem zdráv, spokojen, šťasten´´ nebo ,,Nemám chuť ke kouření, k pití´´ a tak dále, můžete započít s vlastní praxi.

Těsně před spánkem vezměte náramek a opakujte buď polohlasem, šeptem nebo pouze v myšlenkách, dle toho, jak vám to nejlépe vyhovuje a jak to vaše okolí připouští,  zvolenou formuli a při každém opakování posuňte jeden korálek. Až dojdete na konec náramku. Jste si pak jisti, že jste formulku 40x opakovali. Důležité přitom je, abyste viděli své přání již uskutečněné. Kdybyste po 40 pronesení ještě nemohli usnout pokračujte v provádění autosugesce tak dlouho až s přáním přejdete do spánku, což je na tom to nejdůležitější. Usnete-li dříve než dospějete po druhé až nakonec náramku je přesto účelu dosaženo.

Rovněž tak ráno máte-li po probuzení trochu času, sáhněte ihned po náramku a experiment opakujte. Kdo se během spánku častěji probouzí, učiní dobře, když se pokaždé, než opět usne, chopí autosugesce. Dosáhne tím rychlejší úspěchu.

Zbývá ještě zmínka o tom, jakých přání můžeme autosugescí dosáhnout. Zde platí všeobecné pravidlo, dosáhnout můžeme všeho, co se týká ducha duše a těla. Tak například zušlechtění povahy, odstranění nepěkných vlastností, disharmonie, dosažení zdraví, získání různých nadání, rychlejší vývin schopnosti a tak dále. Nedají se ovšem uskutečnit přání jež s osobností nemá nic společného, jako například výhry v loterii a podobně.

K volbě jiné formule dalšího přání přikročte vždy teprve tehdy, když vaše předešlé přání bylo uspokojivě splněno. Kdo cvičí systematicky a s rozvahou přesvědčí se brzy o příznivém vlivu autosugesce a podrží tuto metodu po celý svůj život. Hodně štěstí.Korálky jsou kombinované s ebenovým a santalovým dřevem.

Korálek z ebenového dřeva je velmi tvrdý a odolný korálek z exotického dřeva a používá se a výrobu náramků a náhrdelníků s duší. Korálky jsou lakované, což jim dává lesk a jsou hladké na dotek. Ebenové šperky majitele chrání před negativními vlivy a nabíjí ho čistou energií. 

Korálek z červeného santalového dřeva  je z exotického dřeva proslulého svou vůní . Santalové dřevo tlumí emoce a aktivuje spodní čakry a náramek se můžete použít nejen k meditaci ale také jako krásny šperk. Toto dřevo stářím tmavne. 


,,Mém,, náramky v prodeji na objednávku. Kontakt zde