Krátce o runách

20.03.2021


Runy,

prastaré symboly používané ke psaní, měly pro lidi náboženský i magický význam. Člověku, kterému bylo dovoleno nahlédnout do tajů těchto znaků, se říká Vitki. Pro tohoto mistra mají pak tyto znaky mnohem bohatší a rozvinutější smysl, jenž odhaluje jejich skutečnou povahu a moc, stejně tak i význam ve vesmíru. Mistr objevuje ve svém nitru sílu pro zesílení magie a pozitivní působení na osud lidí i svůj. Novodobým mistrem Vitki se může stát jen láskyplný člověk, který dokáže s pokorou a úctou přijmout a používat silu magie run v lásce.

Každá runa má trojí povahu mystéria. A to jejich:

Forma jako ideografická a fonetická hodnota,

Idea, symbolický obsah

Číslo- dynamická hodnota vyjadřující její vztah k ostatním runám

Ty tedy popisují tok energie a stavy energie k vlastnímu JA- individualitě, ke vztahu k planetě a taky k mnohovesmíru. Díky runám a jejich světu působí na člověka přímo, ale také přes analogii vesmíru. Analogie je energie, kterou pohání nejen myšlenky člověka, ale i lidským okem neviditelný vesmírný pohon známy u nás jako síla přitažlivosti a také sila karmy, příčina a důsledek dějů a opakujících se události. 

Co se týče mě a mojí síly k aktivaci runové magie a vytváření tzv. runových bytostí s úkolem, tak informace jsem získala z knih, z pochopení jejich podstaty, z osobních životních zkušeností a také pobytem na energetických místech na severu Evropy, což zapříčinilo pomalé rozpomínání si na minulé životy z dob používání futharku.

Energetický svět runových znaků sahá hodně daleko do historie a to dřív než byla doba vikingská. A to několik tisíc let. Některé znaky a jejich zvuková stopa sahá až do doby před velkou potopou do doby hyperborejců, atlanťanů a jiných pradávnych vyspělých civilizací na naši planete. 

Zní to jako sci-fi? Ano, celý vesmír a svět run, příběhy, energetické toky, to je něco jako sci-fi pro náš fyzický svět.  Samozřejmě to takto nefunguje každému.


Každý se nachází přesně na tom místě a v té realitě, která je pro něj právě teď správná.