GUNGNIR

04.03.2023

Ódinův magický oštěp, který nikdy nemine cíl, je produktem sázky mezi skřítky Sindrim a Brokkem na straně jedné a Lokim na straně druhé. Loki se s bratry vsadil, že nedokáží vykovat tři předměty stejné hodnoty. Skřítci vykovali prsten Draupnir, který se každou devátou noc osmkrát nakopíroval; Mjólnir a právě Gungnir. Loki sázku prohrál a propadl hlavou. Když mu ji však skřítci chtěli useknout, hájil se tím, že krk v sázce nebyl. Bratři se tedy spokojili s tím, že Lokimu zašili ústa.

Runa, jež se používá jako zástupný znak pro Gungnir, se jmenuje "gar". Její původ je poněkud složitý. Její kořen tkví v runě "gebo" (Anglosasové jí říkali "gyfu"), znamenající dar. Varianta "gar" se objevuje až v záznamech z 11. století, tady už ve významu "oštěp, kopí".