Sociální vztahy Boreas Qabbal

28.01.2022

Boreas  Qabbal (dále jen BQ) je prapůvodní učení - žití prvních obyvatel planety, vysoko-vyspělé civilizace na severu planety, na Území dnešního severního Ruska, Skandinávie, Aljašky, severu Kanady. HyperBorea-giperborey-ti za severním větrem.


Na základě Energie dne narození každého jedince lze zjistit energii vztahu mezi dvěma lidmi. Vztah jakýkoliv - přátelský, nepřátelský, partnerský, pracovní, sexuální atd. Lze vypočítat jednoduše sečtením obou Čísel duše člověka. 

Příklad v partnerském vztahu. Muž narozen 12.3.1979 (1+2+3+1+9+7+9 je 32 pak 3+2 je 5-číslo duše) a žena narozená 4.5.1982 (číslo duše 2) dávají spolu energie vztahu č.7 (5+2 je 7). Sedmičkový vztah je řešení sama sebe, nese energii ega.

Energie čísel funguje dodnes, jenomže nám to bylo znemožněno vidět a používat. Jakým způsobem a proč to je na velice dlouhý příběh, který tady nechci popisovat. Zveřejňuji na základě potřeby osobního růstu Nás všech. 

POZOR: Informace není povoleno šířit pod svým jménem. Použít jen pro vlastní pochopení, vlastní potřebu k osobnímu růstu. Povoleno je sdílet v celku bez přepsání a vlastních úsudků. Osobní příběh vítán.


Každý vztah je dopředu naplánovaná událost z úrovně duší pro její rozvoj a učení se v aktuální inkarnaci.


2 Dualita

Klíčové slova: mítstatika, zázemí, majetek, dualita, zkušenosti, bývalé životy

-synchronizace mužské a ženské podstaty

-materiální zabezpečení

-dvě polarity ve formě puzzle

-vztah postaven na základe společně nadobudnutých zkušeností v aktuálním nebo v minulém životě.

-absolutní vyváženost

10+10- výjimečné, s jing jang, rozdělení na ženské a mužské role vědomě, matka  a dítě, kamarádky, homosexuál/ky

Hlavní esence vztahu získání majetku, celistvosti v dualitě3 Učení

Klíčové slova, dělat, dynamika, proces, okolnosti, tvorba reality

- Získávaní informací, praktické i energetické učení

- Rychlý růst vzhůru

- Jeden má otázku, druhý odpověď.

- Problém nedůvěry-krátkodobí

- Krátkodobě může nastat disharmonizační situace, když je jeden v 3d a druhý v 4d, pomalejší ho dožene.

- Hodně podobný vztah jako u dvoj-plamene- partner duše

-tvorba společného plánu, ne jenom teoretická ale i praktická

Hlavní esence vztahu, vše, co spolu dva lidi dělají, je dokonalá souhra zkušeností, znalostí v podobě dokonalé spolupráce.4 Karma

Klíčové slova: kauzalita, ,,Proč se děje to co se děje´´, karma, příčina a důsledek

-řešení karmy, karmický vztah

-učení, proč se děje, to co se děje, rozpomínání se na příčiny k pochopení důsledku

- takový karmický vztah netrvá dlouho, končí, když se vyrovná karma

Hlavní esence vztahu je vyrovnání karmy, uskutečnění důsledku.

Rada: čím láskyplněji a bezpodmínečně se karma vrátí do rovnováhy, tím je vztah dvou milujících intenzívnější, až může nastat rovnováha karmy na obou stranách, co docílí šťastný vztah, nebo přátelství. Většinou však vztah končí nepochopený a se ztrátou.


5 Harmonie

Klíčové slova: harmonie, klid 

-Hodně harmonický vztah dvou jedinců

- Když vznikne disharmonie, oba se cítí nepříjemně a hledají okamžitě harmonické řešení, řešení ke klidu. Pokud ale nemůžou najit cestu ke klidu, následuje rozchod

- důležité je u nich zůstat samozřejmě v harmonii, na stejné úrovni co nejdéle

-přizpůsobování náboženství, přesvědčení, dogmat

7+7- dvě ega, dvě vyšší Já je nejlepší kombinace v pětkovém vztahu

Hlavní esence vztahu je zůstat v harmonickém žití


6 Síla

klíčové slova: energie, hnací síla

-Hodně energetický vztah, výbušný pozitivně i negativně

-Silné pouto u partnerů a také u přátel

- Předáváni energie

-cokoliv vznikne ve společném tvoření, myšlení, cítění je zesíleno a prohloubeno. Může vzniknout nová silná společná závislost, názorové přesvědčení.

Hlavní esence vztahu je silné pouto přátelské a partnerské


7 Ego

Klíčové slova: vyšší Já, ego, zosobnění

- Řešení každý svoji individuality, vlastního já

- Zrcadlení

-Podpora sama sebe

-Nevědomé hraní rol, které vzniká z důvodu sebepoznání díky vědomé pozorování role druhého. Což bývá paradoxně díky zahledění do sebe, neviděno. 

Hlavní esence vztahu je řešení a poznání vlastního ega, které se ve vztahu projevuje zesíleně. Čím víc je ego chaotické, tím míň je rozpoznáno


8 Eros

Klíčové slova: sexuální přitažlivost, afinita, pud, přitažlivost / odpudivost

-vztah založený na sexuální energii, touhy

-chemie, živočišnost

-jednou se pohádají a je konec důvěry, díky její ztrátě pomalu zaniká vztah

-Přátelé ale v tomto vztahu zůstávají spolu po celý život

Hlavní esence vztahu je sexuální přitažlivost, nebo nepodmíněný odpor. Založeno na chemii

Příklad: 4+4 si nikdy nic nevyčítají, dva hodní lidé si spolu užívají skvělého přátelství nebo i partnerství. Jiná kombinace čísel: můžou jedinci v dobrotě polevit a nastane odpor, zhnusení se jeden druhému.


9 Rozum

Klíčové slová: myšlenky, logika, teoretické učení

- Rozumný vztah

- Aby tento logický vztah fungoval, musí se obě strany na všem dohodnout. Hlavně na podmínkách vztahu

- Všechno si v tomto vztahu musí dobře přemyslet, nevletět bezhlavo do něčeho společného, bez myšlenkového jednání a bez dohod. Dohody musí dodržovat obě strany, co vlastně většinou nejde, protože duše automaticky touží po svobodě a poznání bezpodmínečné lásky. Tady je vše postavené na podmínkách. Jedině u vztahu 9+9 je reálně logicky fungovat s dohody.

- Nevyvážené vibrace se rozchází ve všem

-Další významnou vlastností je moudrost. Která je vždy docílená jenom akceptováním toho druhého takový jaký je.

Hlavní esence vztahu je moudrost, dohody a heslem: ,,Dva krát měř a jednou řež´´


 10 Cit

Klíčové slova: vztek, zlost, láska, smutek, štěstí

- Dvojplamenný vztah, vztah na úrovni duše, citové řešení obou stran

- Vztek, zlost, smutek poukazuje na osobní vzorečky, bloky. Partner si je na Vás hned všimne a okamžitě vám s odstraněním pomůže, protože to má v sobě automaticky vybudované.

- Bez vyřešených vzorečků z min. vztahů nebo ze vztahů v min. životech, je bytí v tomto partnerství intenzívně negativně zesílen.  Proto je dobře vstoupit do tohoto vznešeného vztahu plném lásky po odpuštění svým dřívějším partnerům. 

Hlavní esence vztahu je láska a hluboké city


Jak je vidět, většinou máme hezký partnerský život buď ve vztahu 10 a 3, nebo v jiném u podmínky stejného čísla duše jako má partner: 4+4, 9+9, 8+8 atd. To je způsobené tím, že stejné čísla duše mají stejné životní příběhy, mají si vždy mezi sebou co říct a na základe zkušeností podobné symboliky jeden druhému dostatečně rozumí a dokážou se slyšet a porozumět si.

Proč desítka, ne jednička? Číslo jedna je symbolem nejvyššího bytí, je to čistý stav jemnohmotné duše.  Když se duše osvobodí od hmotného těla, funguje jen v jemnohmotném světe, kde je jednička impulzem. Tomuto světu se někdy říká 5D. Z tohoto světa duše dokáže (díky impulzu-sebe sama) komunikovat s lidma v nižších dimenzích jako je 4D a 3D. 

Takže jednička má symboliku bytí. Proto nikdo nemůže mít ve hmotné inkarnaci číslo duše 1, ale číslo duše 10. Proto také nemůže být vztah s energíí 1, ale s energií 10

S láskou Daniela Popiková