Borea

05.09.2022

Velká Borea- vznik učení, podání

Hyperborea neboli Velká Borea byla zelená krajina na severní polokouli. Říká se, že je to jen smyšlený název, nepravý a to díky nedochovaným písemným záznamům. Tento obrovský kus Země obývali první obyvatelé planety Terra (Země), bytosti z planety Tara. Ou, jaká nevídaná náhoda :) Tara je známá/ neznámá dnes už neexistující planeta v souhvězdí Orionu. Datace není známa.

Obyvatelé Borei používali telepatii jako komunikační jazyk. Ten v čase ,,Velkých změn" ztratili a začali se učit řeč jinou. Byla to především řeč těla (standgaldry) a zvuky (mantry). Slova nejdřív vypadali jako pazvuky, ale měli význam jako dnešní psaný příběh na listu menšího sešitu. Dožívali se stovky i tisíce let. Dlouhověkost způsobovala jejich moudrost, styl života (jak tomu dnes moderní člověk říká) učení a pravda. Telepatie byla a je postavená na pravdě, upřímnosti a otevřenosti.


Od událostí ,,Velkých změn" se změnila i délka života obyvatel. Čím víc se doba života zkracovala, zanikali i jejich tradice. Aby mohli podávat informace o učení, o tradicích o existenci a rolích, potřebovali nový způsob podání. Vzniklo tak první písmo a záznamy. Znakové záznamy. Písmo a jeho význam byl z našeho pohledu hodně složitý k překladu, ale z jejich pohledu a zkušeností zjednodušenou verzí. Dnes bych řekla, že jedno písmeno je jako význam chodu událostí, balíček informací menšího vesmíru.


Rozbor mantry BOREA

Rozbor dle runových znaků:

B- rozvoj, plodnost, vzestup

O- společenství, rodina, země

R- cesta, linie, rodová linie, vlákno, poslání

E- člověk, bytost, archetyp koně, vztah, pouto

A- božství, bezpodmínečnost

- zkrácený význam Vyspělá civilizace světla


Rozbor dle energetického významu písmen:

B- energie, proud

O- Já, lidské já, individualita

R- komunikace, jakákoliv

E- plodnost, spojení, Eros

A- božství, láska, city

-zkrácený význam ,,Já stvořil láskyplnou komunikaci"


 

Facebooková skupina s Hyperborejskou tématikou